Werking

Werking

Volgens de Traditioneel Chinese geneeskunde is ziekte het gevolg DSC_0714van een verstoring van het “evenwicht”. Evenwicht wordt als het basisprincipe van het universum gezien (TAO). Het wordt gevormd door twee componenten die elkaars tegenpool en complement zijn : “Yin/Yang”. Volgens de Chinese zienswijze kan alles in het universum in een Yin en een Yang deel onderscheiden worden. Yang staat voor mannelijk, de zon, scheppende deel en Yin staat voor het vrouwelijke, ontvangende, donkere deel. Beide polariteiten vullen elkaar aan en manifesteren zich dan ook tegelijk. In de dag- en nachtcyclus bijvoorbeeld, is op het middernachtelijk uur het Yin maximaal.

Tevens is het Yang van de nieuwe dag al in het eerste aanvang aanwezig.
Het symbool voor het dynamische Yin/Yang fenomeen is een cirkel met daarin een witte en een zwarte visachtige figuur.
Als het organisme gezond is zijn het Yin en Yang deel in balans (harmonie). Gezond blijven is het streven naar harmonie (TAO). Op dit principe zijn onder andere de Chinese bewegingsleer (Tai Chi) en ademhalingsoefeningen (Chi Kung) gebaseerd. Wordt de balans tussen Yin en Yang verstoord dan wordt men ziek. De traditionele Chinese geneeskunde is erop gericht het evenwicht tussen Yin/Yang te herstellen.

Volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) krijgt ieder mens bij de geboorte een hoeveelheid energie mee. Die energie is nodig om te kunnen leven en actief te zijn. De energie stroomt door het lichaam langs kanalen, meridianen genoemd. Deze kanalen zijn met elkaar verbonden en eveneens met de organen en de geest. Ze vormen als het ware een web in heel het lichaam.

Als de energiestroom verstoord wordt , ontstaan er ziektes. Die verstoringen kunnen veroorzaakt worden door invloeden van buitenaf zoals vb. virussen, bacteriƫn, wind, koude, hitte, vochtigheid) of door emoties (verdriet, angst). Door bepaalde punten op de meridianen te prikken kan de energie weer vrij stromen en kan de balans zich herstellen.

Wat doet acupunctuur?

De lichaamsenergie circuleert via energiebanen, de zogenaamde meridianen, door het lichaam. Elk orgaan heeft zijn eigen meridiaan. Zo heb je bijvoorbeeld de hart of levermeridiaan. Deze meridianen vormen samen een complex netwerk waarin energie naar elk deel van het lichaam wordt doorgegeven.

In een gezonde situatie is de energie in de mens in evenwicht. Indien de natuurlijke balans van dit evenwicht verstoord raakt, spreekt men van een ziekte. Normaal gezien is het menselijke lichaam in staat deze disbalans te herstellen. Lukt dit echter niet, dan kan het gebruik van acupunctuur uitkomst bieden.

De acupunctuurpunten liggen op de meridianen. Door middel van het stimuleren van deze punten met fijne naaldjes kan de acupuncturist invloed uitoefenen op het stromen van energie door het lichaam.

BewarenBewaren

BewarenBewaren